Înapoi

Proiectul cultural

Restauratori români: arhitectul Ștefan Balș (1902-1994)

 

Pentru a evoca impresionanta activitate a arhitectului Ştefan Balş (1902-1994), desfăşurată în domeniul restaurării monumentelor istorice, Institutul Naţional al Patrimoniului continuă, în anul 2016, ciclul de proiecte culturale intitulat "Restauratori români" www.restauratoriromâni.ro, beneficiar al unei finanţări din partea Uniunii Arhitecţilor din România din Fondul "Timbrul Arhitecturii". Acest ciclu de proiecte culturale îşi propune să readucă în actualitate şi să pună în valoare opera înaintaşilor arhitecţi, reprezentanţi de seamă ai şcolii româneşti de restaurare, care au activat în cadrul Comisiunii Monumentelor Istorice şi al Direcţiei Monumentelor Istorice.
Ciclul de proiecte culturale a fost iniţiat în anul 2014, prin evocarea activităţii de restaurator a arhitectului Horia Teodoru (1894-1976), fiind urmat, în anul 2015, de proiectul cultural dedicat arhitectului Ion D. Trajanescu (1875-1964).
Proiectul din anul acesta îşi propune să evoce, să aducă în actualitate şi să difuzeze activitatea celui mai important reprezentant al şcolii româneşti de restaurare, arhitectul Ştefan Balş, printr-o complexă documentare asupra vieţii şi activităţii sale şi prin cercetarea, digitizarea şi inventarierea documentelor datorate acestuia, aflate în arhiva şi biblioteca Institutului Naţional al Patrimoniului.
În cadrul fondurilor arhivistice: Comisiunea Monumentelor Istorice - C.M.I., Direcţia Monumentelor Istorice - D.M.I. şi Fototeca, documentele întocmite de arhitectul Ştefan Balş sunt substanţiale şi semnificative. Memorii, referate, note, antemăsurători şi devize, corespondenţă, ordine de şantier, condiţii speciale şi norme, schiţe, relevee, proiecte de restaurare, sunt prezente toate în dosarele monumentelor istorice restaurate de marele arhitect. Toate aceste documente au fost inventariate, mare parte dintre ele fiind digitizate.
Ştefan Balş a desfăşurat şi o importantă activitate publicistică. Timp de şase decenii a publicat studii, cercetări, rapoarte, monografii dedicate monumentelor istorice şi restaurării acestora. Publicaţiile lui Ştefan Balş, aflate în biblioteca Institutului Naţional al Patrimoniului au fost inventariate şi digitizate.
Prin înlesnirea accesului publicului specializat precum şi a publicului larg la documente legate de istoria arhitecturii româneşti şi de protejarea monumentelor istorice aflate în arhive şi prin difuzarea activităţii unui mare restaurator român, proiectul îşi propune să contribuie la sporirea interesului şi întărirea ataşamentului pentru protejarea patrimoniului cultural.

Echipa de proiect este alcătuită din:
arhitect Anca FILIP - coordonator proiect
istoric de artă Iozefina POSTĂVARU
arhitect Iosef KOVACS
arhitect Gheorghe SION
dr. arheolog Daniela MIHAI
istoric Alin SAIDAC
arhivist Iuliu ŞERBAN
analist Vasile ANDREI
student arhitect Georgiana MANEA
student arhitect Amelia Veronica DUMBRAVĂ