Înapoi

Arhiva – Fond D.M.I.

Inventar ”Donația Balș”


Inventar dosare din arhiva I.N.P. – fond D.M.I. care conțin proiecte de restaurare întocmite de arhitectul Ștefan Balș


Arhitectul Ștefan Balș și-a continuat activitatea de restaurator, după desființarea Comisiunii Monumentelor Istorice – C.M.I., în cadrul institutelor de proiectare înființate după anul 1950, care aveau ca obiect de activitate și restaurarea monumentelor istorice, apoi în cadrul Direcției Monumentelor Istorice – D.M.I., până la desființarea acesteia, la începutul anului 1978. După acest moment, Ștefan Balș a continuat să restaureze monumente istorice, până la sfârșitul anilor ’80. Perioadei de activitate cuprinsă între anii 1955-1985 i se datorează cele mai importante restaurări realizate de Ștefan Balș. Proiectele de restaurare semnate de arhitect, aflate în arhiva Institutului Național al Patrimoniului – fond D.M.I., documentează această importantă perioadă din activitatea arhitectului.

Inventar dosare – fond D.M.I.

Localitate: Judeţ: Monument istoric: Conţinut : Nr. dosar An/ani planșe: Descarcă pdf:
Alba Iulia Alba Catedrala Romano-Catolică Sf. Mihail Proiect restaurare 221; 225 1968-1976 pdf
Alba Iulia Alba Ansamblul Reîntregirii Neamului Studiu tehnico-economic  restaurare Catedrală 189 1967  
Alba Iulia Alba Ansamblul Reîntregirii Neamului Proiect restaurare incintă 192 1969  
Alba Iulia Alba Sala Unirii Proiect restaurare 279 1967 pdf
Alba Iulia Alba Clădirea Babilon Proiect restaurare 274 1967 pdf
Balta Neagră Ilfov Schitul Balamuci Proiect restaurare biserică 8383 1960-1961  
Bistrița Bistrița-Năsăud Casa Argintarului Detalii restaurare 884 1960-1961 D.M.I.
Bistrița Bistrița-Năsăud Casa Argintarului Proiect restaurare clădiri anexă 885 1958 D.M.I.
Brădetu Argeș Schitul Brădetu Proiect restaurare 1517 1964  
Brebu Prahova Mănăstirea Brebu Proiect restaurare turle biserică 1565 1958-1959 pdf
Brebu Prahova Mănăstirea Brebu Proiect restaurare Casa domnească 1569 1962-1963 pdf
București Biserica ”Sf. Gheorghe”-Nou Restaurare biserică (etapa I). Refacere pridvor și pronaos 1765 1978 pdf
București Biserica ”Sf. Gheorghe”-Nou Restaurare pridvor 1767 1982-1985 pdf
București Patriarhia Proiect restaurare Catedrală 2495 1960 pdf
București Patriarhia Proiect restaurare paraclis 2498 1961-1962 pdf
București Mănăstirea ”Radu Vodă” Proiect restaurare biserică 2294 1970-1973 pdf
Căldărușani Ilfov Mănăstirea Căldărușani Proiect restaurare incintă Est, sala muzeu, curte 2898 1960-1965  
Cernica Ilfov Mănăstirea Cernica Proiect restaurare incintă biserica Ostrovul Nou 3050 1962 pdf
Câlnic Alba Cetatea Câlnic Proiect restaurare 3230 1961-1964  
Câmpulung Argeș Ansamblul bisericii catolice ”Sf. Iacob”-Bărăția Proiect restaurare ansamblu 3261 1963  
Câmpulung Argeș Ansamblul bisericii catolice ”Sf. Iacob”-Bărăția Proiect restaurare ansamblu 3262 1963-1965  
Garvăn Tulcea Cetatea Dinogeția Proiect restaurare turnurile 11 și 12 4916 1964  
Iași Iași Biserica Sf. Gheorghe (Mitropolia Veche) Proiect restaurare pridvor 5744 1980-1982  
Istria Constanța Cetatea Histria Studiu tehnico-economic și proiect restaurare 5892; 5893 1964 - 1965  
Mangalia Constanța Mormântul ”Cu papirus” Proiect restaurare, conservare 6187; 6188 1960-1961  
Măldărești Vâlcea Cula Duca Proiect restaurare 6241 1962-1967  
Pitești Argeș Biserica ”Sf. Gheorghe”-Nou Proiect restaurare 7042; 7043bis; 7045 1967-1969 pdf
Putna Suceava Mănăstirea Putna Proiect restaurare Casa domnească 7461 1981 pdf
Războieni Neamț Biserica din Războieni Proiect restaurare biserică 7562 1972 pdf
Râșca Suceava Mănăstirea Râșca Proiect restaurare biserică 7707 1966-1989  
Romanii de Jos Vâlcea Mănăstirea Hurezi Proiect restaurare acoperiș biserică, incintă, clădiri aripa Brâncoveanu - casele domnești 7798 1960-1963  
Silvașu de Sus Hunedoara Mănăstirea Prislop Proiect restaurare biserică 8333 1954-1955  
Tazlău Neamț Mănăstirea Tazlău Proiect restaurare biserică 8987 1985-1986  
Târgu Neamț Neamț Cetatea Neamțului Proiect restaurare ansamblu 9447; 9449; 9451 1964-1970 pdf
Vatra Moldoviței Suceava Mănăstirea Moldovița Proiect restaurare biserică 9734; 9746 1965-1970 pdf
Vatra Moldoviței Suceava Mănăstirea Moldovița Proiect restaurare clisiarniță 9739; 9742 1965-1976  
Vânători Neamț Neamț Mănăstirea Neamț Proiect restaurare biserica ”Înălțarea Domnului” 9876; 9882 1956-1960 pdf
Vânători Neamț Neamț Mănăstirea Neamț Proiect restaurare ansamblu chilii și biserica ”Sf. Gheorghe” 9886; 9887 1956 pdf
Vânători Neamț Neamț Mănăstirea Neamț Proiect mutare biserica "Sf. Gheorghe" 9883 1959-1960  
Vânători Neamț Neamț Mănăstirea Neamț Dispoziții de șantier 9905 1955-1961 pdf

Inventar ”Donația Balș”


La începutul anilor ’90, nonagenarul Ștefan Balș a donat arhivei proaspăt înființatei Direcții a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice – D.M.A.S.I., continuatoarea Direcției Monumentelor Istorice – D.M.I., un important fond de documente, care alcătuiesc ”Donația Balș”. Fondul cuprinde: studii și cercetări de istoria artei și a arhitecturii, studii istorico-arhitecturale privind monumente istorice, memorii privind restaurarea monumentelor istorice, rapoarte de activitate și corespondență din perioada Comisiunii Monumentelor Istorice, comunicări și articole privind activitatea de protecție și restaurare a monumentelor istorice în România.

Donația Ștefan Balș Descarcă pdf:
Date istorice, note, bibliografie pentru lucrarea ”Istoria arhitecturii medievale în Moldova”(predată Institutului de Istoria Artei) pdf
Descriere activitate și propuneri pentru Serviciul Monumente Istorice (1950) .
”Misiunea arhitectului de monumente istorice”, extras din concluziile Congresului international al arhitecților și tehnicienilor de monumente istorice, 6-14 mai 1957
pdf
Memoriu  activitate (1930-1990), scrisori, notițe cu itinerare la monumente istorice, rapoarte activitate, lucrări și publicații personale pdf
Extrase presă (1930-1986)  
Manuscris (bibliografie, istoric) pentru documentarea mănăstirii Arnota (1968) pdf
Articol (manuscris) referitor la vechimea mănăstirii Putna (1966) pdf
Manuscris referitor la restaurarea Casei Domnești de la M-rea Putna (1981) pdf
Manuscris pentru comunicarea ”Arhitectura în perioada de apogeu a feudalismului în Țara Românească și Moldova-sec. XVII-XVIII”, la Conferința Uniunii Arhitecților, 1953 pdf
Listă cu bisericile fortificate din Ardeal, publicată în lucrarea lui W. Horwath.
Liste și date cu voievozii, principii și guvernatorii din Moldova, Țara Românească și Transilvania (centralizator după lucrările lui I. Ionașcu și Fr. Pall)
pdf
Raport asupra restaurării bisericii mănăstirii Neamț (1928) pdf
Bibliografie ansamblul Potlogi (de Șt. Balș); bibliografie ctitorii ale lui Constantin Brâncoveanu (de Gh. Sion)  
Diverse pdf