Înapoi

Restaurări realizate de arhitectul Ștefan Balș

Tabelul cuprinde cele mai importante restaurări ale arhitectului Ștefan Balș, pornind de la lista acestora întocmită de arhitect – document din arhiva Institutului Național al Patrimoniului – fond D.M.I. ”Donația Balș”.

Monumentul istoric restaurat: Perioada:  
Biserica  ”Sf. Elefterie”-Vechi, București 1930 pdf
Biserica „Adormirea Maicii Domnului“-Scaune, București 1934, 1937, 1947 pdf
Biserica „Adormirea Maicii Domnului“-Creţulescu,  București 1932-1939 pdf
Biserica ”Sf. Spiridon”-Vechi, București 1934-1937 pdf
Ansamblul mănăstirii Cetățuia, jud. Iaşi 1943-1944 pdf
Ansamblul Mănăstirii Golia, jud. Iaşi 1943-1944 pdf
Biserica "Toţi Sfinţii" a Mănăstirii Antim, București 1945-1946 pdf
Mănăstirea Neamț, sat. Mânăstirea Neamţ, com. Vânători-Neamţ, jud. Neamţ 1930-1934, 1954-1965 pdf
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Pătroaia Vale, jud. Dâmbovița 1931 pdf
Biserica “Adormirea Maicii Domnului”din Borzești, jud. Bacău 1936  
Biserica “Sf. Arhangheli” a mănăstirii Clocociov, din Slatina, jud. Olt 1934  
Biserica de lemn ”Adormirea Maicii Domnului” din Maiorești, jud. Mureș, strămutată la Sinaia, strămutată la Techirghiol 1935 pdf
Palatul Episcopal din Huși, jud. Vaslui 1936  
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a fostei mănăstiri ”Sf. Sava”, din Iași, jud. Iaşi 1936-1939 pdf
Episcopia Romanului, jud. Neamţ 1937-1938  
Mănăstirea Dobrovăț, jud. Iași 1937-1939 pdf
Biserica ”Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” și Turnul clopotniță ale Curţii Domneşti din Piatra Neamț, jud. Neamţ  1937-1938, 1942 pdf
Biserica “Sf. Nicolae” a mănăstirii Coșula, jud. Botoșani 1938 pdf
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a mănăstirii Vadului, din Vad, jud. Cluj 1938  
Biserica “Intrarea Maicii Domnului în biserică” a mănăstirii Snagov, jud. Ilfov 1943-1947 pdf
Biserica din Burdujeni, jud. Suceava 1943-1944  
Biserica ”Sf. Dumitru”, Suceava 1943 pdf
Capela Știrbei, Buftea, jud. Ilfov 1943 pdf
Mănăstirea Brebu, sat Brebu Mănăstirei, jud. Prahova 1956-1959, 1962-1963 pdf
Mănăstirea Moldovița, sat Vatra Moldoviţei, jud. Suceava 1955-1970 pdf
Mănăstirea Cernica, oraş Pantelimon, jud. Ilfov 1959-1962 pdf
Palatul brâncovenesc de la Potlogi, jud. Dâmboviţa (în colaborare cu arhitect Radu Udroiu) 1954-1956  
Casa Argintarului, Bistrița, ju. Bistrița-Năsăud 1958  
Mănăstirea Căldărușani, sat Lipia, com. Gruiu, jud. Ilfov 1960-1965 pdf
Mănăstirea Hurezi, jud. Vâlcea 1961-1975 pdf
Biserica și paraclisul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1960-1962 pdf
Mănăstirea Balamuci, sat Balta Neagră, com. Nuci, jud. Ilfov 1960-1962 pdf
Cetatea Câlnic, jud. Alba 1961-1964 pdf
Mănăstirea ”Radu Vodă”, București 1962-1964, 1970-1974 pdf
Cula Duca din Măldărești, jud. Vâlcea 1962-1967 pdf
Ansamblul bisericii catolice “Sf. Iacob”-Bărăția din Câmpulung, jud. Argeş 1963-1965  
Cetatea Neamțului, Târgu Neamţ, jud. Neamţ 1963-1971 pdf
Cetatea Dinogeția, sat Garvăn, com. Jijila, jud. Tulcea 1964  
Biserica Domnească ”Sf. Gheorghe”, Pitești, jud. Argeş 1963-1968 pdf
Biserica “Înălţarea Domnului” a fostului schit Brădetu, jud. Argeș 1964-1966 pdf
Mănăstirea Râșca, jud. Suceava 1968-1975  
Fosta Cazarmă “Babilon”, azi Muzeul Naţional al Unirii și Sala Unirii, fosta Cazină Militară din Alba Iulia, jud. Alba 1967-1968  
Catedrala Ortodoxă “Sf. Treime”, Alba Iulia, jud. Alba 1967-1971  
Catedrala Romano-Catolică,”Sf. Mihail” din Alba Iulia 1967-1976 pdf
Biserica “Sf. Voievozi” din Războieni, jud. Neamț 1972-1975 pdf
Biserica ”Sf. Gheorghe”- Nou, București 1974-1985  
Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” Hodoș-Bodrog, jud. Arad (în colaborare cu arhitect Virgil Antonescu) 1978-1979  
Biserica “Nașterea Maicii Domnului” a mănăstiri Tazlău, jud. Neamţ (în colaborare cu arhitect Virgil Antonescu) 1985-1986  
Casa domnească a mănăstirii Putna, jud. Suceava (în colaborare cu arhitect Virgil Antonescu) 1981-1991  
Biserica “Pogorârea Sf. Duh” a mănăstirii Bogdana, jud. Bacău (în colaborare cu arhitect Virgil Antonescu)    
Biserica ”Sf. Gheorghe” -Vechi a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iași 1980-1982  
     

 

s
s