Înapoi

Articole, studii, rapoarte, comunicări științifice

Volume

Articole despre Ștefan Balș


Ştefan Balş a desfăşurat şi o importantă activitate publicistică. Timp de şase decenii a publicat studii, cercetări, rapoarte, monografii dedicate monumentelor istorice şi restaurării acestora.
Materialele prezentate de arhitect la sesiunile de comunicări ştiinţifice ale Direcţiei Monumentelor Istorice - D.M.I. au fost publicate în publicaţia D.M.I. Monumente Istorice. Studii şi Lucrări de Restaurare.
Cea mai mare parte a acestor publicaţii, aflate în biblioteca Institutului Naţional al Patrimoniului, au fost inventariate şi digitizate.
Arhitectul a întocmit o listă a publicaţiilor sale - document din arhiva Institutului Naţional al Patrimoniului - fond D.M.I. "Donaţia Balş".

Inventar studii, rapoarte și memorii publicate de Ștefan Balș în publicații de specialitate

Publicația: Anul: Nr.: Autor: Titlu articol: Descarcă pdf:
Ephemeris Daco-Romanica, Roma 1929   Ștefan Balș Sant’ Angelo al Monte Raparo pdf
BCMI 1934   Ștefan Balș Biserica Sf. Elefterie din Bucureşti (clădită la 1743, reparată la 1867, restaurată la 1930) pdf
BCMI 1935   Ștefan Balș Vechea pardoseală a bisericii Precista din Bacău pdf
BCMI 1943   Ștefan Balș Biserica lui Ştefan cel Mare de la Vad, jud. Someş pdf
BCMI 1945   Ștefan Balș Casa din Leordeni pdf
Arhitectura 1952 6-7 Ștefan Balș Locuințe la Medgidia  
SCIA 1954   Ștefan Balș Vechi locuințe boierești din Gorj pdf
SS-DMI 1963   Ștefan Balș Mănăstirea Hurezu descoperiri făcute cu prilejul restaurării; metode, mijloace și material folosite. pdf
Arhitectura 1955 2 Ștefan Balș Restaurarea palatului Potlogi  
Revista Mitropoliei Moldovei și Sucevei 1962   Ștefan Balș Restaurarea mănăstirii Neamț  
SS-DMI 1963   Ștefan Balș Mănăstirea Hurezu descoperiri făcute cu prilejul restaurării; metode, mijloace și materiale folosite  
MI-SLR 1964   Ion Balș, Ștefan Balș, Radu Heitel, Petre Năsturel Restaurarea mănăstirii Neamț pdf
MI-SLR 1964   Ștefan Balș Restaurarea mănăstirii Gura Motrului pdf
MI-SLR 1966   Ștefan Balș Restaurarea Bărăției din Cîmpulung Muscel pdf
Revista Mitropoliei Moldovei și Sucevei 1966   Ștefan Balș Biserica mănăstirii Putna pdf
Revista Mitropoliei Moldovei și Sucevei 1967   Ștefan Balș Biserica Episcopiei Argeșului  
MI-SLR 1967   Ștefan Balș Restaurarea cetății țărănești din Cîlnic pdf
BMI 1970 2 Ștefan Balș Lucrările de restaurare la biserica din Brădet-Argeş pdf
BMI 1971 1 Ștefan Balș Observaţii noi asupra bisericii mănăstirii Neamţ pdf
BMI 1971 2 Ștefan Balș Restaurarea cetăţii Neamţ pdf
BMI 1971 3 Ștefan Balș, Rodica Mănciulescu Un tip neobişnuit de pridvor în arhitectura veche din Muntenia (biserica Sf. Vineri din Târgovişte) pdf
BMI 1971 3 Ștefan Balș Cîteva date noi despre mănăstirea Moldoviţa pdf
BMI 1972 3 Ștefan Balș Restaurarea bisericii Creţulescu pdf
RMM-MIA 1975 1 Ștefan Balș Restaurarea bisericii Radu Vodă din Bucureşti pdf
RMM-MIA 1975 2 Ștefan Balș Restaurarea bisericii din Războieni, jud. Neamţ pdf
RMM-MIA 1976 2 Ștefan Balș Biserica Sf. Gheorghe din Piteşti pdf
RMM-MIA 1981 2 Ștefan Balș Rezultatele cercetărilor la Biserica Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti pdf
RMM-MIA 1982 2 Ștefan Balș Casa domnească de la Putna. Istoricul proiectului de restaurare pdf
RMI 1990 1 Rodica Mănciulescu, Ștefan Balș Lucrări de restaurare la Mănăstirea Râşca, judeţul Suceava pdf
BCMI 1991 3 Ștefan Balș Sfaturi pentru tinerii arhitecţi restauratori pdf

Inventar volume publicate de arhitectul Ștefan Balș

Anul:
Autor:
Titlu volum:
Editură:
Descarcă pdf:
1931 Ștefan Balș O biserică fortificată în Iași (Sf. Ioan Botezătorul) Ed. Cartea Românească, Cluj  
1957 Ștefan Balș, în colectiv coordonat de George Oprescu Scurtă istorie a artelor plastice în R.P.R., 1, Arta românească în epoca feudală, Volumul 1 – Glosarul termenilor de specialitate Ed. Academiei R.P.R.  
1958 Ștefan Balș, Corina Nicolescu Mănăstirea Neamț Ed. Tehnică, București pdf
1958 Ștefan Balș, Corina Nicolescu Mănăstirea Moldovița Ed. Tehnică, București pdf
1966 Ștefan Balș Mănăstirea Secu / Le monastere de Secou Ed. Meridiane, București pdf
1967 Ștefan Balș Mănăstirea Humor Ed. Meridiane, București pdf
1968 Ștefan Balș Ansamblul Bărăției din Cîmpulung Ed. Meridiane, București pdf
1968 Ștefan Balș Mănăstirea Hurez Ed. Meridiane, București pdf
1968 Ștefan Balș Mănăstirea Brebu Ed. Meridiane, București pdf
1968 Ștefan Balș Potlogi – Monumentele patriei noastre – (Monografie) Ed. Meridiane, București pdf

 

Inventar articole despre Ștefan Balș

Publicația: Anul: Nr.: Autor: Titlu articol: Descarcă pdf:
RMM-MIA 1977 2 Vasile Drăguț Profil: Ștefan Balș pdf
Arhitectura 1984 1 Cristina Mănciulescu, Ștefan Mănciulescu MONUMENTELE NU AU VRUT SĂ MĂ PĂRĂSEASCĂ convorbire cu arhitectul Ștefan Balș pdf
BCMI 1991 4 Sanda Ignat Arhitectul Ştefan Balş despre restaurarea monumentelor istorice (interviu) pdf
BCMI 1994 1-4 Sanda Ignat Ştefan Balş (necrolog) pdf
RMI 2001-2003 1 Mihai Sorin Rădulescu Despre genealogia familiei Balş pdf
RMI 2001-2003 1 Sanda Ignat Evocare - 100 de ani de la naşterea arhitectului Ştefan Balş (27octombrie 1902 - 12 februarie 1994) pdf
RMI 2001-2003 1 Laurenţiu Tudor I. Spoială Despre restaurarea clisiarniţei de la Mănăstirea Moldoviţa şi alte amintiri pdf
RMI 2001-2003 1 Dan Corneliu Oameni şi faptele lor pdf

 

 
s
s

 

BCMI – Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice / Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice
SS-DMI – Sesiunea științifică a Direcției Monumentelor Istorice
MI-SLR - Monumente Istorice. Studii și Lucrări de Restaurare
BMI – Buletinul Monumentelor Istorice
RMM-MIA – Revista Muzeelor și Monumentelor. Monumente Istorice și de Artă
RMI – Revista Monumentelor Istorice