Înapoi

Inventar Fotografii realizate de arhitectul Ștefan Balș, aflate în Fototeca I.N.P.

Fototeca Institutului Naţional al Patrimoniului conţine un număr important de fotografii realizate de arhitectul Ştefan Balş, atât în perioada Comisiunii Monumentelor Istorice cât şi în cea a Direcţiei Monumentelor Istorice. Imaginile documentează monumentele istorice cercetate de arhitect şi importante intervenţii de restaurare ale acestuia. De multe ori fotografiile sunt însoţite de explicaţiile detaliate ale lui Ştefan Balş.

Inventar fotografii - Fototecă

Localitate: Judeţ: Monument istoric: Conţinut foto: An foto: Descarcă pdf:
Afumați Ilfov Casa stolnicului Cantacuzino Vederi generale; vedere din curtea casei asupra bisericii cca. 1940 pdf
Agapia Neamț Mănăstirea Agapia din Deal Vedere generală; poarta de intrare cu clopotnița; cadru de fereastră provenită de la vechea biserică; detaliu inscripție de la turnul clopotniță; case mănăstirești 1932 pdf
Baia Suceava Biserica Adormirea Maicii Domnului Reconstituire a cadrului ușii între naos și pronaos 1930 pdf
Balta Neagră Ilfov Schitul Balamuci - Sitaru Detalii ferestre, absida laterală sud, cupola altar, pridvor si turle sud- vest în restaurare, boltă pridvor,cornișă nord, bază turlă naos 1960 pdf
Bălănești Neamț Ruinele hanului din Bălănești Vedere generală 1932 pdf
Bălușeni Botoșani Schitul Zosim cu biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului Vedere generală sud-vest, vedere dinspre nord-vest 1935 pdf
Bârlad Vaslui Biserica Sfântul Gheorghe Vedere biserică dinspre sud și sud-vest 1938 - 1939 pdf
Borodești Vaslui Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului Fragment frescă pronaos arcadă sud 1938 pdf
Botoșani Botoșani Biserica Sfântul Gheorghe Vedere clopot 1932 pdf
Botoșani Botoșani Biserica Adormirea Maicii Domnului Uspenia Detaliu absidă est 1938 pdf
Borzești Bacău Biserica Adormirea Maicii Domnului Detaliu pardoseală veche; vederi biserică în timpul lucrărilor de restaurare 1943 pdf
Brădetu Argeș Schitul Brădet Vederi biserică dinspre vest și sud-vest; detalii săpături arheologice morminte 1967 pdf
Brebu Prahova Mănăstirea Brebu Vederi din incintă; Casa domnească vederi generale și detalii - înainte de restaurare 1962 pdf
Bucureşti   Biserica Mântuleasa (Sfinții Voievozi) Vederi biserică dinspre vest și nord înainte de restaurare; inscripție găsită încastrată în zidul exterior al bisericii; ulcioare găsite în bolta bisericii 1930 pdf
Bucureşti   Biserica Sfântul Spiridon Vechi Vedere biserică fațadă vest, sud-vest, sud; detalii fațadă vest, axul absidei laterale de nord, detalii arcade și interior biserică în timpul lucrărilor de restaurare 1939 pdf
Bucureşti   Catedrala Patriarhală Vederi generale biserică și clopotniță; detalii turlă, cornișă, ferestre din timpul lucrărilor de restaurare 1960 pdf
Căciulata Vâlcea Mănăstirea Cozia Detalii incintă mănăstire înainte de restaurare 1962 pdf
Cuejdiu Neamț Biserica de lemn din Cuejdiu Vedere biserică dinspre est și sud; detalii latura sud și catapeteasmă 1938 pdf
Delești Vaslui Biserica din Vălătuci Vedere biserică dinspre sud-vest, sud-est, est 1937 pdf
Densuș Hunedoara Biserica ortodoxă Detalii sondaje, absidă, apanaj, friză 1960 pdf
Doroșcani Iași Biserica Sf. Nicolae din Doroșcani Vedere dinspre sud-vest și sud-est 1939 pdf
Dragomirești Neamț Biserica de lemn Sfinții Voievozi Vedere biserică dinspre sud-est 1938 pdf
Enisala Tulcea Cetatea Heraclea Vedere generală; detalii ruină cetate 1961 pdf
Fălciu Vaslui Biserica de lemn Pogorârea Sfântul Duh Vedere biserică și clopotniță dinspre sud-vest; detaliu catapeteasmă 1938 pdf
Galu Neamț Biserica de lemn Sfântul Gheorghe Vedere pridvor și biserică dinspre nord-est și sud- vest 1938 pdf
Gura Humorului Suceava Turnul mănăstirii Humor Vederi generale turn, înainte de restaurare 1958 pdf
Hănțești Suceava Conacul din Hănțești Fațada principală și intrarea în curte 1939 pdf
Hărpășești Iași Biserica Sfântul Nicolae Vedere sud-est 1939 pdf
Huși Vaslui Biserica Vovidenia Vedere dinspre sud-vest; vedere clopotniță; detalii catapeteasmă biserică 1939 pdf
Iași Iași Biserica Schimbarea la Față Socola Detalii fațadă biserică cca 1937 pdf
Iași Iași Biserica Sfântul Sava Vederi generale biserică; detalii din timpul lucrărilor de restaurare; ușă de intrare, pisanie, catapeteasmă, clopote, icoana Schimbarea la Față a Mântuitorului 1936- 1943 pdf
Iași Iași Biserica Sfântul Atanasie Copou Vedere biserică dinspre sud; detalii inscripții exterioare, ușă de intrare biserică 1931 pdf
Iași Iași Biserica Sfântul Ioan Botezatorul Vedere biserică dinspre sud-vest; sud-est; nord, detalii pisanie 1935 pdf
Ioneasa Suceava Biserica de lemn Vedere biserică dinspre nord -vest și sud; vedere clopotniță; detaliu boltă naos; vestmânt bisericesc vechi 1937 pdf
Izvoru Alb Neamț Biserica de lemn Vedere dinspre sud-vest, sud-est și vest 1937 pdf
Liteni Suceava Biserica din Poiana Rahtivanului Vedere generală 1932 pdf
Măcin Tulcea Geamia Vedere generală; detaliu minaret, foișor, fațade 1936 pdf
Orțăști Neamț Biserica din lemn Vedere generală dinspre sud-vest, sud-est, nord-est și nord-vest 1937 pdf
Pașcani Iași Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Detaliu ușă dintre pridvor și pronaos; detaliu pisanie 1932 pdf
Piatra Neamț Neamț Biserica Sfântul Ioan Vedere generală biserică nord-vest în timpul restaurării; detaliu fațadă nord în timpul lucrărilor de restaurare; detaliu bloc de piatră decorată 1937 pdf
Prigoreni Neamț Biserica de lemn Sfântul Dimitrie Vederi generale; detaliu inel cu sigiliu 1939 pdf
Probota Suceava Mănăstirea Probota Vedere biserică dinspre sud-est și nord-vest; detaliu fațadă sud 1932-1936 pdf
Rădeni Iași Biserica de lemn Sfinții Voievozi Vedere dinspre sud-vest și nord; detaliu pridvor și catapeteasmă 1939 pdf
Râșca Suceava Mănăstirea Râșca Vedere biserică sud-vest, clopotniță, zid vest cu turn; detaliu fațadă sud biserică 1968 pdf
Roman Neamț Biserica episcopală Sfânta Paraschiva Vederi biserică, detalii exterior din timpul restaurării; vedere disnpre sud-vest și detaliu fereastră fațadă sud după restaurare 1937-1938 pdf
Roman Neamț Fundația Vasiliu Bolnavu Vedere generală casă dinspre sud, intrare dinspre strada principală; fațadă vest, sud, est; detaliu verandă 1937 pdf
Roman Neamț Spitalul militar Faţada principală 1937 pdf
Romanii de Jos Vâlcea Mănăstirea Hurezi Vedere generală zona bolniței, foișorul bolniței,biserica Sf. Impărați vedere dinspre sud-vest; detalii ansamblu mănăstire din timpul restaurării; detalii interior Sala Brâncoveanu 1962 pdf
Sînbenedic Alba Biserica de lemn Sfântul Nicolae, fostă unită Fațadă nord biserică (cu clopotniță), fațadă vest, est, sud-vest 1937 pdf
Slobozia Mielului Bacău Biserica Sfântul Nicolae Vedere sud-vest, vest, sud-est; boltă naos 1939 pdf
Suceava Suceava Mănăstirea Burdujeni Teodoreni Vedere generală ansamblu sud; detaliu parchet cu stema imperială rusească; vederi biserică dinspre nord, nord -vest, nord-est, sud în timpul lucrărilor de restaurarea 1939 pdf
Sucevița Suceava Mănăstirea Sucevița Vedere biserică dinspre sud-est în timpul restaurării învelitoarei; detalii ansamblu și fațadă sud după restaurare octombrie 1954 pdf
Tatomirești Vaslui Biserica din Tatomirești Vedere dinstre sud și sud-vest 1936 pdf
Tatomirești Neamț Conacul Bastaki, fost Cuza Vedere generală 1936 pdf
Tismana Gorj Mănăstirea Tismana Vedere biserică sud-vest, detalii pridvor 1954 pdf
Târgoviște Dâmboviţa Biserica Domnească Adormirea Maicii Domnului Detalii faţade biserică în timpul restaurării; turn clopotniță, ruine palat domnesc 1961 pdf
Târgoviște Dâmboviţa Biserica Domnească Adormirea Maicii Domnului Fațade biserică si detalii ansamblu în timpul restaurării 1962 pdf
Târgu Ocna Bacău Biserica Sfântul Ioan Botezătorul Vedere dinspre nord-est și nord-vest 1938 pdf
Târgu Ocna Bacău Mănăstirea Răducanu Vedere biserică sud, turn intrare, chilii 1930-1931 pdf
Târgu Neamț Neamț Cetatea Neamțului Detalii cetate: incintă, pod, turnuri, piviniță, porți, bolta paraclisului în timpul lucrărilor de restaurare 1968-1969 pdf
Toporăști Vaslui Biserica de lemn Sfinții Voievozi Vedere dinspre sud-est și sud-vest 1938 pdf
Trohan Vaslui Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului Vedere biserică dinspre nord-est și clopotniță 1938 pdf
Vad Cluj Biserica Adormirea Maicii Domnului, a fostei mănăstiri a Vadului Vedere sud-est, sud-vest,sud; detaliu ușă naos; detalii ferestre 1938 pdf
Vatra Moldoviței Suceava Mănăstirea Moldovița Colțul de nord-est a zidului de împrejmuire; zid de împrejmuire pe latura nord și ruinele fostei clisiarnițe 1935 pdf
Vatra Moldoviței Suceava Mănăstirea Moldovița Veche Vedere generală și detalii din timpul săpăturilor arheologice 1968 pdf
Vânători Neamț Neamț Mănăstirea Neamț Pisanie găsită în chilia din spatele paraclisului; Biserica mare, detalii din timpul restaurării; detalii vestmăntărie; fatade biserică după restaurare; detaliu turlă; detaliu inscriptie soclu colț sud-est 1932 pdf
Vânători Neamț Neamț Mănăstirea Neamț Latura de vest a incintei exterioare cu turnul de intrare în timpul șantierului; Agheasmatarul după restaurare; detalii ruine 1958 pdf
Vânători Neamț Neamț Mănăstirea Neamț Biserica mică Sfântul Gheorghe în timpul încorporării în incinta est, detalii chilii ansamblu în timpul lucrărilor de restaurare; sondaje arheologice la biserica mare; detaliu pisanie clisiarniță, obiecte religioase 1960 pdf
Vânători Neamț Neamț Mănăstirea Neamț Detalii ansamblu mănăstire (interior și exterior) în timpul lucrărilor de restaurare și după 1961-1962 pdf
Vâlcele Bacău Biserica de lemn Sfinții Apostoli Vedere dinspre sud-vest și vest 1938 pdf
Zăpodeni Vaslui Biserica de lemn Sfântul Gheorghe Vedere biserică dinspre sud-vest, nord, vest, vedere clopotniță 1938 pdf